Výchova bez poražených s Radkou a Ivanou

Thomas Gordon

"Rodiče mohou vychovat děti zodpovědné, ukázněné a ochotné bez použití strachu jakožto výchovného nástroje. Rodiče s emohou naučit působit na děti tak, aby byly ochotné uvážit potřeby rodičů a ukáznit se z ohleduplnosti k nim spíše než ze strachu, že budou potrestány nebo jim bude odňata nějaká výhoda."

Jak se při výchově vyhnout přílišných ústupkům dětem?

Jak dětem naslouchat, aby byly ochotné s rodiči mluvit?

Jak s dětmi mluvit, aby byly ochotné naslouchat?

Jak děti naučit řešit své vlastní problémy?

Jak řešit konflikty tak, aby se nikdo necítil poražený?

Kurzem Vás provedou dvě lektorky – Radka a Ivana 

Většina rodičů si dnes uvědomuje, že jejich tradiční metody jsou neúčinné. Dnešní rodiče už jsou tedy na změnu připraveni a náš kurz dokazuje, že změna je možná. Zkoumání dětského vývoje, psychologie i další vědy zabývající se lidským chováním nashromáždily obdivuhodné nové vědomosti o dětech, rodičích, mezilidských vztazích, o tom, jak lze člověku pomáhat v jeho rozvoji, a jak vytvářet psychologicky zdravé prostředí.

Výchova bez poražených je ucelená filosofie o tom, jak s dítětem vytvořit a udržet fungující a naplněný vztah, a to za jakýchkoliv okolností. Rodiče se seznámí nejen s metodami a dovednostmi, ale také s tím, kdy je použít, proč a za jakým účelem. 

Kurz rodičům předkládá kompletní systém – zásady stejně jako techniky.

Hodí se jak pro rodiče s velmi malými dětmi, tak pro rodiče s dětmi dospívajícími, pro rodiče, jejichž děti mají určitý handicap, i pro rodiče, jejichž děti jsou „normálni“.

Kdy?

Zima 2023 – bude upřesněno

Počet?

max. 12 účastníků

Kde?

Praha – bude upřesněno

Cena?

5100 Kč/ osoba 

Máte zájem o kurz a potřebujete bližší informace? Napište mi na spokojenerodicovstvi@gmail.com.

Určitě ne. Liberální rodiče zažívají právě tolik problémů jako rodiče přespříliš autoritativní, neboť jejich děti jsou často sobecké, nezvladatelné, neochotné, a bezohledné k potřebám svých rodičů.

Ano i ne. Pokud pouze jeden z rodičů začne používat nový přístup, zcela určitě dojde ke zlepšení vztahů mezi ním a dětmi. Ale vztah mezi dětmi a druhým z rodičů se může zhoršit. Mnohem lepší tedy je, když si nové metody osvojí oba rodiče.

Na začátku kurzu se rodiče zabývají způsoby, jak dětem pomoci nalézt vlastní řešení problémů, se kterými se ony samy setkají. V těchto situacích se úloha efektivního rodiče může zdát jiná, mnohem pasivnější a méně „řídící“, než jak jsou rodiče zvyklí. Nicméně v dalších setkáních se zabývají tím, jak měnit nežádoucí chování dětí a jak na děti působit, aby byly ohleduplné k potřebám rodičů. 

Kurz vychází z myšlenek psychologa Thomase Gordona, které popsal ve své knize Výchova bez poražených a následně vytvořil tento kurz.

Kurzem již prošlo přes milion rodičů po celém světě. V ČR je možné kurz absolvovat od roku 2016.

Kurz je opravdu revoluční, ale není metodou, která vyzývá k revoluci. Spíše je metodou, která rodičům pomáhá vyhnout se tomu, aby je děti odepsaly, která pomáhá předcházet bojům v rodinách a která rodiče a děti spíše sbližuje, než aby je stavěla proti sobě jako dva znepřátelené protivníky.

Jste rodič vítěz?

Udělejte si malý testík. Jak to máte vy?
Odpovězte na otázky a počítejte svoje ANO.

Jste poražený rodič?

Udělejte si malý testík. Jak to máte vy?
Odpovězte na otázky a počítejte svoje ANO.

Máte zájem o kurz a potřebujete bližší informace? Napište mi na spokojenerodicovstvi@gmail.com.