Výchova bez poražených

od
58 Tuto událost si zobrazilo 58 lidí.

Výchova bez poražených s RadkouVíce o Radce

5.4., 12.4., 19.5., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5. 2021 od 17-20h, Praha

Jak se při výchově vyhnout přílišných ústupkům dětem?

Jak dětem naslouchat, aby byly ochotné s rodiči mluvit?

Jak s dětmi mluvit, aby byly ochotné naslouchat?

Jak děti naučit řešit své vlastní problémy?

Jak řešit konflikty tak, aby se nikdo necítil poražený

Většina rodičů si dnes uvědomuje, že jejich tradiční metody jsou neúčinné. Dnešní rodiče už jsou tedy na změnu připraveni a náš kurz dokazuje, že změna je možná. Zkoumání dětského vývoje, psychologie i další vědy zabývající se lidským chováním nashromáždily obdivuhodné nové vědomosti o dětech, rodičích, mezilidských vztazích, o tom, jak lze člověku pomáhat v jeho rozvoji, a jak vytvářet psychologicky zdravé prostředí.

Výchova bez poražených je ucelená filosofie o tom, jak s dítětem vytvořit a udržet fungující a naplněný vztah, a to za jakýchkoliv okolností. Rodiče se seznámí nejen s metodami a dovednostmi, ale také s tím, kdy je použít, proč a za jakým účelem. 

Kurz rodičům předkládá kompletní systém – zásady stejně jako techniky.

Hodí se jak pro rodiče s velmi malými dětmi, tak pro rodiče s dětmi dospívajícími, pro rodiče, jejichž děti mají určitý handicap, i pro rodiče, jejichž děti jsou „normálni“.


Chci se přihlásit na kurz

Jedná se o liberální přístup ve výchově dětí?

Určitě ne. Liberální rodiče zažívají právě tolik problémů jako rodiče přespříliš autoritativní, neboť jejich děti jsou často sobecké, nezvladatelné, neochotné, a bezohledné k potřebám svých rodičů.

Může mít rodič s tímto novým přístupem úspěch, pokud druhý rodič setrvává u starých metod?

Ano i ne. Pokud pouze jeden z rodičů začne používat nový přístup, zcela určitě dojde ke zlepšení vztahů mezi ním a dětmi. Ale vztah mezi dětmi a druhým z rodičů se může zhoršit. Mnohem lepší tedy je, když si nové metody osovjí oba rodiče.

Ztratí rodič tímto přístupem vliv na své děti? Vzdávají se tímto rodiče své zodpovědnosti vést a řídit životy svých dětí?

Na začátku kurzu se rodiče zabyvají způsoby, jak dětem pomoci nalézt vlastní řešení problémů, se kterými se ony samy setkají. V těchto situacích se úloha efektivního rodiče může zdát jiná, mnohem pasivnější a méně „řídící“, než jak jsou rodiče zvyklí. Nicméně v dalších setkáních se zabývají tím, jak měnit nežádoucí chování dětí a jak na děti působit, aby byly ohleduplné k potřebám rodičů. 

Z čeho kurz vychází?

Kurz vychází z myšlenek psychologa Thomase Gordona, které popsal ve své knize Výchova bez poražených a následně vytvořil tento kurz.

Je tento kurz úspěšný?

Kurzem již prošlo přes milion rodičů po celém světě. V ČR je možné kurz absolvovat od roku 2016.

Jaká je přesný obsah kurzu?

Podobný obsah kurzu naleznete zde

Thomas Gordon

„Rodiče mohou vychovat děti zodpovědné, ukázněné a ochotné bez použití strachu jakožto výchovného nástroje. Rodiče se mohou naučit působit na děti tak, aby byly ochotné uvážit potřeby rodičů a ukáznit se z ohleduplnosti k nim spíše než ze strachu, že budou potrestány nebo jim bude odňata nějaká výhoda.“


Jdu do toho

Additional Details

Cena - 4900

Kategorie události -

Chcete-li se zaregistrovat pro tuto akci, navštivte následující adresu URL:

 

Datum a čas

5. 4. 2021 09:00 pro
24. 5. 2021 17:00
 

Místo konání

 

Typy událostí

 

Kategorie akce

Sdílet s přáteli