Na moři emocí s Hankou - kurz pro školy

Princip meditace všímavosti

spočívá v tom, že si uvědomujeme, co se odehrává v každém okamžiku, ale nesnažíme se nic měnit ani se ničemu nevyhýbáme. Věnujeme pozornost realitě, vnímáme věci takové, jaké jsou, a ne takové, jaké bychom je chtěli mít. (Ronald D.Siegel)

Co je to všímavost?

Schopnost zaměřovat pozornost na to, co prožíváme v

přítomném okamžiku bez hodnocení a potlačování

Všímavost je více než 40 let

předmětem intenzívních výzkumů, které potvrzují její dalekosáhlé přínosy

pro naše duševní i fyzické zdraví.

Co se v kurzu děti naučí?

Tréninkem všímavosti posílí účastníci svou schopnost soustředění, sebeuvědomění a seberegulace. Navazující komunikační dovednosti sebevyjádření a empatického naslouchání jim umožní pečovat o své potřeby a být ohleduplní k potřebám druhých. 

Konkrétně se budeme učit:

 • rozumět tomu, co jsou emoce a proč je máme
 • pozorovat, co prožíváme v přítomném okamžiku (jak dýcháme, co se děje v našem těle, co vnímáme smysly, jaké máme myšlenky a pocity) – tj. soustředit se na jednu věc a vracet k ní pozornost, pokud se odchýlí jinam
 • rozlišovat mezi automatickou a vědomou reakcí
 • uvědomovat si myšlenky, kterými negativně hodnotíme sebe nebo druhé, a pracovat s nimi tak, aby neřídily naše jednání 
 • zvládat „pohotovostní“ techniky na zklidnění těla i mysli v náročných, stresových situacích (test, veřejné vystoupení, zkouška…) 
 • vyjadřovat své pocity a potřeby, aniž bychom obviňovali druhé
 • naslouchat druhým, abychom porozuměli tomu, co cítí a co potřebují

Jak se to projeví v praxi

Dovednosti získané v kurzu dětem/dospívajícím umožní:

 • lépe a déle se soustředit na to, co dělají
 • zklidňovat se v emočně náročných a stresových situacích   
 • pečovat o sebe a mít se rádi
 • chovat se k druhým ohleduplně a podporovat dobré vztahy ve skupině
 • všímat si věcí, za které můžeme cítit vděčnost
 • cítit sebedůvěru ve své jedinečnosti a přijímat jedinečnost druhých

Kdy?

 

Počet?

max. 15 účastníků

Kde?

Praha,bude upřesněno

Cena?

2800 Kč

Cílem kurzu Na moři emocí je provést děti/dospívající světem emocí, aby se v nich orientovali, dokázali s nimi zdravě pracovat a pečovat tak o svou duševní i fyzickou pohodu a o dobré vztahy.

Kurz je určen dětem a dospívajícím od 12 let. Lze objednat pro celou třídu ve škole a zařadit do běžné výuky.

Délka kurzu je 16 hodin rozložených do 8 setkání v týdenních intervalech (tj. jedno setkání cca 2 hodiny).

Kurz je možné realizovat jako mimoškolní aktivitu v podobě „kroužku“, v rámci školní družiny nebo jako součást výuky (v rámci školního vzdělávacího plánu). Každé setkání obsahuje zážitkové aktivity k přiblížení základních principů všímavosti, cvičení na zaměřování pozornosti a trénink komunikačních dovedností.

Test (ne)všímavosti

Udělejte si malý testík s dítětem. Použijte škálu od 1(ano)-5(ne).