Minikurz zdarma

Umění NASLOUCHAT

"Většina lidí neposlouchá s úmyslem porozumět, ale poslouchá s úmyslem odpovědět.“ Stephen Covey

N ajděte si čas pro své blízké

A nechte je sdílej, co mají zrovna na srdci

S láskou jim věnujte plnou pozornost

L askavost a přijetí

O ch né, rady a kritiku nedávejte

U kážte jim cestu k jejich nitru

CH ápat a přijímat druhé je umění

Á  naučit se ho můžeš i vy

N eváhejte a

Í hned se přidejte do minikurzu zdarma

Chcete vědět o minikurzu ZDARMA více?

Naslouchání je jedna z nejdůležitějších komunikačních dovedností, která je v dnešní společnosti velmi opomíjená.

Všichni toužíme po tom být vyslyšeni, mít plnou pozornost a být pochopení. Naučte se naslouchat a bude vám nasloucháno. 

Jak funguje běžná komunikace mezi lidmi. Po čem toužíme, co potřebujeme. Proč to nedostáváme. Jak to můžeme změnit. Jak se naučit skutečně naslouchat.

Je to komunikační dovednost 21.století. Sbližuje lidi, zlepšuje vztahy, otervírá duši, zahřeje srdce, rozzáří oči, povolí uzdu emocím, rozjasní mysl.

Denně vám zabere max 10 -15min

Od 20-23.12. dostanete  každý den jeden mail s videem nebo textem na dané téma + úkol.

+ 24.12. jeden bonus

Pro všechny, kteří chtějí proniknout do umění naslouchat