Šárka Kučerová

Od roku 2008 jsem moc ráda mámou svým dětem. Během čtyř let k nám přišly tři, dva synové a jedna dcerka. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu. Po narození mých vlastních dětí jsem se rozhodla změnit profesi. V roce 2012 jsem nastoupila do výcviku pro duly a v roce 2014 jsem se začala věnovat podpoře žen v těhotenství, při porodu a dále v mateřství různými způsoby, např. kurzy vázání šátků, organizováním podpůrných skupinek v RKC Paleček a podobně. V současné době se v organizaci České duly věnuji vzdělávání nových i stávajících kolegyň jako manažerka kurzů i lektorka výcviku.

V létě 2017 jsem se stala lektorkou kurzů Výchova bez poražených, které vycházejí z myšlenek T. Gordona, přinášejí rodičům možnost pracovat na vzájemné respektující komunikaci s dětmi a jsou založené na síle osobního setkání a předávání zkušeností. V létě 2018 jsem rozšířila své působení i jako lektorka kurzů Škola bez poražených pro učitele.

Absolvovala jsem:

Obor Učitelství matematiky a pedagogiky pro druhý stupeň ZŠ a SŠ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2006)

Kurz „Respektovat a být respektován“ Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání (2010 – 2011)

Sérii webových seminářů Naomi Aldort vycházejících z témat knihy „Vychováváme děti a rosteme s nimi“ (2013)

Workshop se zaměřením na pomáhající profese psychoterapeutů Yvonny Lucké a Luboše Kobrleho „Udělat něco i pro sebe“ (2014)

Zážitkový seminář „Agrese je OK, násilí ne“ Ligy otevřených můžů (2014, Praha)

 

Šedý Kruh Listy Květinové Logo (2)