Hanka Čechová

Lektorka všímavosti a respektující komunikace

Více než deset let lektoruji kurzy respektující komunikace pro rodiče a učitele (Respektovat a být respektován, Výchova/Škola bez poražených).

Zájem o efektivní způsoby vzdělávání a učení mě vedl na DAMU, kde jsem na katedře autorské tvorby a pedagogiky prošla dvouletou psychosomatickou průpravou Kreativní pedagogika-pedagogická kondice.

Stěžejním profesním i osobním tématem jsou pro mě emoce a jejich vliv na vztahy. Jako rodiče mě dlouhodobě zajímá rozvoj emoční inteligence dětí (i dospělých) prostřednictvím empatické komunikace a budování vztahů otevřenosti a důvěry s respektem k jedinečnosti každého člověka. 

Jsem certifikovanou lektorkou všímavosti (program Mindfulness-Based Stress Reduction), vedu skupinové i individuální kurzy všímavosti pro dospělé i děti a tvořím kurzy na míru podle potřeb jednotlivců, týmů nebo organizací.

Absolvovala jsem Filosofickou fakultu Karlovy univerzity, obor anglistika/amerikanistika, a Státní konzervatoř v Praze. Moje touha pracovat s dětmi a podporovat jejich sebeúctu a kreativitu vedla k vytvoření kurzu „Bavíme se anglicky“. 

Když nelektoruji kurzu, zpívám swing a jazz v kapele a učím se scatovat.

Hanka Cechova